Dostępność Cyfrowa Plus
Audyt dostępności strony

Skorzystaj z bezpłatnego* audytu dostępności strony
cyfrowej dla swoich odbiorców. Raport otrzymasz w ciągu 60 minut*

Więcej informacji

Czym jest dostępność cyfrowa plus?

Dostępność cyfrowa to zbiór cech stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, dzięki którym osoby niepełnosprawne, z dysfunkcjami oraz osoby starsze mają możliwość nieograniczonego korzystania z udostępnianych treści. Cechy stron internetowych oraz aplikacji mobilnych – „kryteria sukcesu” – stanowią załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. „Kryteria sukcesu”, a więc konieczne do spełnienia przez stronę internetową i aplikację mobilną warunki, oparte są o cztery podstawowe zasady: (1) postrzegalność, (2) funkcjonalność, (3) zrozumiałość oraz (4) kompatybilność.

Postrzegalność

Interfejs oraz zamieszczane treści są przystępne dla wszystkich użytkowników, również tych z dysfunkcjami oraz niepełnosprawnością. Postrzegalność to wyposażenie mediów w udogodnienia dla tych osób tak, aby mogły swobodnie z nich korzystać, na przykład: wysoki kontrast, audiodeskrypcja, zmiana rozmiaru tekstu.

Funkcjonalność

To zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania ze strony za pomocą metod klasycznych, uzupełnionych o szereg narzędzi wspomagających, umożliwiających samodzielne poruszanie się po stronie osobom niepełnosprawnym.

Zrozumiałość

to zapewnienie, aby zawarte treści były możliwe do odczytania oraz zrozumiałe dla wszystkich, a poruszanie się po stronie internetowej oraz korzystanie z aplikacji – maksymalnie intuicyjne.

Kompatybilność

To dostosowanie medium w taki sposób, aby właściwie funkcjonowało na maksymalnej ilości dostępnych urządzeń, wykorzystywanych przez użytkowników.

Co to jest deklaracja dostępności?

Jest to informacja kierowana do użytkowników z dysfunkcjami bądź z niepełnosprawnościami o tym, czy dana strona internetowa czy aplikacja mobilna, jest dostosowana do ich potrzeb. Dodatkowo deklaracja poszerzona jest o zapewnienie o dostępności architektonicznej budynku, który jest siedzibą podmiotu publicznego.

Regulacje ustawowe dla podmiotów publicznych - co trzeba wiedzieć?

Przede wszystkim to, że strona internetowa oraz aplikacja mobilna muszą być dostępne cyfrowo również poza granicami Polski – na terenie całej Unii Europejskiej. Ustawa z 2019 roku nie jest pierwszą, która wymaga od podmiotów publicznych umożliwienia korzystania z ich serwisów osobom niepełnosprawnym. Wcześniejsze przepisy jednak nie zakładały nakładania na te podmioty kar finansowych. W myśl obowiązującej od kwietnia ustawy podmioty publiczne podlegają karom finansowym wskutek:

a) nieuzasadnionego i uporczywego niezapewnienia dostępności cyfrowej,
b) zaniechania publikacji deklaracji dostępności bądź publikacji deklaracji niezgodnej ze wskazaniami ustawy,
c) niezapewnienia dostępności Biuletynu Informacji Publicznej.

Jak przeprowadzamy audyt?

Przeprowadzając audyt Państwa strony internetowej oraz aplikacji mobilnej korzystamy z zaawansowanej technologii, która weryfikuje ich zawartość pod kątem każdej wytycznej wskazanej w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. System potrzebuje na to trochę czasu - audyt potrwa co najmniej 60 minut. Po pełnej weryfikacji otrzymujecie Państwo wygenerowany raport, wskazujący, które z elementów strony bądź aplikacji wymagają wprowadzenia zmian. W ten sposób spełnienie obowiązku ustawowego staje się łatwe – nie wymaga od przedstawicieli podmiotów publicznych zaawansowanej wiedzy informatycznej, szybkie – generowany przez system raport jest gotowy w kilkadziesiąt minut, wygodne – odbywa się bez spotkań i rozmów i nie absorbuje czasu, a przede wszystkim: bezpłatne – przeprowadzenie audytu nie angażuje żadnych środków finansowych podmiotu.

Dostosowanie strony podmiotu publicznego do wymagań ustawowych – koszty

Wygenerowany raport wskazuje, które wymogi zawarte w ustawie o dostępności cyfrowej nie są spełnione przez stronę internetow. Dostosowanie strony internetowej do obowiązkowych kryteriów to koszt około 1000 zł netto. Oferta cenowa stanowić będzie załącznik do raportu z audytu.

Raport o dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej jest dodatkową formą audytu która podlega szczegółowej ręcznej analizie specjalisty. Koszt audytu aplikacji mobilnej wynosi osobno 1500zł netto.

Pytania?

Jeśli się pojawią, z przyjemnością na nie odpowiemy.

Telefon : +48 572 506 603
Email : kontakt@centropolis.pl
Biuro : T. Kościuszki 13a/1, Toruń